Производство на билкови тинктури и екстракти

ЕКСТРАКТФАРМА ЕООД

 

 

Фирмата започва дейността си през 2005 г., като български производител на качествени, натурални растителни и билкови екстракти. Производствената база се намира до гр. Банско, в екологично чист район, характеризиращ се с огромно растително многообразие.

Фирмата започва дейността си през 2005 г., като български производител на качествени, натурални растителни и билкови екстракти. Производствената база се намира до гр. Банско, в екологично чист район, характеризиращ се с огромно растително многообразие.

 

Екстрактфарма ЕООД предлага гъвкави решения, в отговор на изискванията на клиентите. Фабриката произвежда следните видове растителни и билкови екстракти:

  • Течни екстракти – процент /%/ сухо вещество в широк диапазон, по заявка на клиента, съобразено с нуждите на продукта.
  • Сухи екстракти – активна субстанция според характеристиката на съответното лечебно растение и заявката на клиента.

 

Технологията на производство на билкови екстракти, включва дълбочинна преработка на растителните суровини, със следните основни етапи:

  • Водно-спиртна екстракция – тотален извлек. Извършва се при щадяща температура, на принципа на постоянна циркулация на екстрагента.
  • Концентриране под вакуум – получаване на течен екстракт с определен процент сухо вещество, в зависимост от изискванията на клиента и продукта.
  • Сушене – прахообразно състояние. Извършва се по два способа, като се запазват максимално активните субстанции в лечебните растения:

           * Сушене във вакуумна сушилна камера;
           * СРН-10 – разпръсквателна хоризонтална сушилня.

Растителните и билкови екстракти, които „Екстрактфарма” ЕООД предлага на пазара, са насочени към потребностите на фармацевтичната, козметичната и хранителната промишленост.

Растителните и билкови екстракти /течни и сухи/ се произвеждат при спазване на фармакопейните изисквания, нормативната база на Р България и съответните регламенти и директиви на Европейския съюз. Производството се извършва в съответствие с внедрените Добри Производствени и Хигиенни Практики и Система за управление безопасността на храните /НАССР/.

„Екстрактфарма” ЕООД разполага с разработени технологии за екстрахиране на всички растения и билки, с възможност за ритмично производство и доставка.

 

Е-бюлетин

т: +359 2 963 14 15 e: office@mirtamedicus.com

Консултация със специалист Всички

Привет! Баща ми (66 г.) получи инсулт миналата година през октомври. От тогава…

Желателно е да се въздейства по повече на брой адекватни начина на хроничното му заболяване; консултация с по-опитен физиотерапевт или специалист по източна медицина, както и с… Повече