Официални правила на играта „Коледно колело на късмета“

 

 1. Период: От 05.12.2022 г. до 10.01.2023 г. включително.
 2. Организатор: Мирта Медикус ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Неразделни № 2, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 130683542
 3. Правила за участие:
 • В играта за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица.
 • В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на Мирта Медикус ЕООД.
 1. Механизъм на играта:
 • Играта се провежда на интернет страницата на Мирта Медикус ЕООД: линк към страницата.
 • За да се включи в играта, всеки участник трябва да завърти колелото на късмета.
 • След завъртане на колелото ще се появи прозорец, в който трябва да въведете вашето име и фамилия, телефон, град и валиден имейл адрес.
 • След като попълните регистрационната форма ще видите каква е спечелената от вас награда. На посочения от вас имейл ще получите повече информация за спечелената награда.
 1. Награди:
 • 3000 бр. промокода за 15% отстъпка на всички единични продукти (без тези на промоция)
 • 2000 бр. промокода за 20% отстъпка на всички единични продукти (без тези на промоция*)
 • 1000 бр. промокода за 30% отстъпка на всички единични продукти (без тези на промоция*)
 • 100 бр. промокода за 50% отстъпка на всички единични продукти (без тези на промоция*)
 • 10 бр. пакета „Здрави вкъщи Плюс
 • 5 смарт часовника

*Пазаруването с промокод е валидно само за единични продукти от онлайн магазина: https://www.mirtamedicus.com/. Не включва активните промоционални оферти от „Промоции“: https://www.mirtamedicus.com/product-category/promotsionalni-paketi/. Промокодът може да се използва до 28.02.2023г. включително.

 1. Обявяване на печелившите. Получаване на наградите.

6.1. Победителите ще бъде обявени в интернет страницата на Мирта Медикус на 19.01.2023 г. Всички печеливши от играта трябва да изпратят имейл на office@mirtamedicus.com до 18.01.2023 г. според описанието е т. 6.2

6.2. Спечелените от играта голяма награда или предметни награди се получават след препращане на получения мейл, в който гласи, че вие сте спечелили. Трябва да го препратите на следния имейл адрес office@mirtamedicus.com, като опишете какво е името на спечелената предметна награда и адреса, на който да бъде изпратена. Доставката на голямата и предметните награди е безплатна.

6.3. Спечелените от играта награди – талон за 15%, 20%, 30% или 50% отстъпка можете да я използвате единствено през сайта mirtamedicus.com. При онлайн покупка е необходимо да въведете ръчно промо кода от талона в полето „промокод“ за отстъпка. Един талон е валиден само за една покупка. Доставката на продуктите закупени с талон за отстъпка е по тарифата на Еконт.

6.4. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена и телефонен номер.

6.5. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

6.6. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

 1. Допустимост:

Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградите участници, които:

 • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.
 • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.
 • Са служители на Организатора.
 1. Ограничения на отговорността:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

 1. Други условия:
 • Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на Мирта Медикус ЕООД.
 • Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: линк към страницата. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това.
 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилите на интернет страницата на Мирта Медикус ЕООД.
 • За получаване наградите, печелившите се съгласяват да предоставят данните си, които ще се ползват само за целите на доставка на наградите.
 • Победителите в играта се съгласяват да предоставят на Организатора: трите си имена; имейл адрес; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата, както и правото имената им да бъдат публикувани на интернет страницата на Мирта Медикус ЕООД.
 • Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.