За д-р Димитър Пашкулев

Д-р Димитър Пашкулев е завършил с отличие академичното си медицинско образование през 1986 г., паралелно с което е изучавал и редица природосъобразни предпазно-възстановителни методи. От началото на 90-години на миналия век, той съставя индивидуални цялостни природолечебни програми, пише многобройни книги („Сила за живот-2 и 3“, „Древни и нови идеи във фитотерапията“, „Чудото на магнезия“, „Природолечение“, серията „Супердобавките“, „Основи на интегралния подход“ и т.н.) и статии, получава медийни изяви.

Работата му в Мирта Медикус

Също така, той започва да консултира фирми-производителки на природни продукти (десетки от тях са се реализирали на пазара, особено от „Мирта Медикус“/ „Медикус фарма“), издателства, сайтове и компютърни програми. Д-р Пашкулев също така презентира общи идеи и текущи разработки за учебно-оздравителни центрове сред природата, както и обучителни модули по съвременен цялостен подход, в който освен природна медицина (хранене, билки, добавки, телесни и психорегулиращи техники) се включват и други важни направления, като психология, педагогика, екология и биоземеделие, различни изкуства и т.н.