ПРОИЗВОДСТВо на билкови екстракти и тинктури

Растителните и билкови екстракти, които „Екстрактфарма” ЕООД предлага на пазара, са насочени към потребностите на фармацевтичната, козметичната и хранителната промишленост.

Свържете се с нас

ЗА НАС

Ние разполагаме с разработени технологии за екстрахиране на всички растения и билки, с възможност за ритмично производство и доставка.

Произвеждаме растителните и билкови екстракти /течни и сухи/при спазване на фармакопейните изисквания, нормативната база на Р България и съответните регламенти и директиви на Европейския съюз. Производството се извършва в съответствие с внедрените Добри Производствени и Хигиенни Практики и Система за управление безопасността на храните /НАССР/.

Технологията на производство на билкови екстракти, включва дълбочинна преработка на растителните суровини, със следните основни етапи:

с. Баня, обл. Благоевград, общ. Разлог, ул. “Неофит Рилски” № 100