Депресия – причини, симптоми, методи на лечение

-15%
Original price was: 17.94лв..Current price is: 15.25лв..

Какво е депресия?

Депресията е често срещано психично разстройство, при което преобладават чувства на тъга, самота, отчаяние, гняв и апатия. Това не е временно състояние (означавано понякога като депресивно настроение), което преминава след определен период от време, а реално заболяване, за което е необходимо лечение. Ако не се третира правилно и индивидуално, то може да се влоши с времето. Важно е да се отбележи, че всеки човек може да има периоди, в които се отчайва или се чувства в безизходица. Но ако това продължава повече от обичайното и се превърне в „нормално“ за индивида състояние, значи най-вероятно страда от депресия и той/тя трябва да потърси квалифицирана помощ.

Различните хора изпитват депресия под различни форми. При всички случаи, тя успява да повлияе по негативен начин на кариерата, личния живот и физическото състояние на страдащия от нея. Това също включва връзките с близките му, било то семейството, приятели или колеги. Депресията също може да бъде и причина за трайни физически заболявания или да влоши вече съществуващи такива, включително: артрит; астма; сърдечно-съдови заболявания; злокачествени образувания; диабет; наднормено тегло.

Видовете депресия

Жена, която изглежда загрижена и изпъленан с емоции.

Депресията се разделя на две подкатегории, според това колко продължава даден депресивен епизод и колко е тежък. Единия вид е клиничната депресия, още позната като голямо депресивно разстройство, и другия – дистимия (по-лека хронична депресия).

Клинична депресия

Голямото депресивно разстройство е вид състояние, което се характеризира с продължително чувство на отчаяние, тъга и безполезност. Дейности, които преди са носили удоволствие на човекът, започват да губят позитивната си функция, което води до ниска самооценка, както и до постоянно подтиснато настроение.

За да бъде диагностициран човек с клинична депресия, трябва да присъстват поне 5 от симптомите, които ще разгледаме по-нататък в статията.

Дистимия

Човек в отчаяние, който гледа през прозореца

Дистимията е вид хронична депресия, която се развива в по-дълъг период от време, но има по-леки от обичайните, симптоми на депресия. Изразява се най-често в апатия и загуба на интерес към околния свят, негативизъм, усещане за безнадеждност и неудовлетворение. Симптомите не са толкова драстични, колкото тези на клиничната депресия, но пък за сметка на това, продължават с години и могат да разстроят живота на индивида.

Какви са симптомите на депресия?

Жена, която стои сама на док и е с гръб към нас.

Това е заболяване, което влияе на цялостното психическо и физическо състояние на човек. Не е обикновен период, който може да премине за няколко дни, нито е състояние, сигнализиращо слабост. Симптомите и признаците могат да бъдат объркани с много други подобни и типични за други състояния. Има голямо количество хора, които не искат да признаят, че страдат от това заболяване, мислейки си, че е временно. Могат да минат месеци, даже години без човек да разбере, че страда от депресия, мислейки си, че е просто обикновен стрес.

Най-честите признаци и симптоми включват:

 • Липса на интерес към хобита, дейности, които преди са доставяли удоволствие;
 • Постоянна умора, липса на енергия, намалено темпо на работа и действия;
 • Чувство за отчаяние, тъга, празнота и безпокойство;
 • Чувство за безнадеждност, песимизъм, вина и безпомощност;
 • Необичайна раздразнителност спрямо обекти или ситуации;
 • Апатия и неспособност за изразяване на чувства;
 • Мисли за самонараняване, смърт и самоубийство;
 • Преяждане или загуба на апетит, последвани от резки промени в теглото;
 • Безсъние или нуждата от необикновено много сън;
 • Продължителни физически проблеми като главоболие, хронични болки или нарушаване на храносмилателния процес, които не се подобряват след приемането на съответни медикаменти;
 • Неспособност за концентрация, слаба памет и затруднение с вземането на решения.

Физическите симптоми са също толкова чести, колкото и психическите. Те могат да включват: главоболие; световъртеж; замайване; храносмилателни проблеми; болки в гърба и крайниците; затруднено дишане; загуба на сексуален интерес; цялостен дискомфорт.

Важно е да се отбележи също, че в зависимост от възрастта и пола, някои от тези признаци се появят по-активно, докато други, не толкова. При децата се наблюдават главно промени в поведението – отричане на авторитета на родителя или учителите; при юношите – раздразнителност и възбуда; при възрастните е чувство за безизходица, вина, усещането, че са обречени на провал и др.

Депресията също се изразя по различен начин и при отделните полове. При мъжете се наблюдават признаци на агресия и възбуденост, насочени към външния свят, често трансформирани във физическо насилие, което бива упражнявано върху други хора или неодушевени предмети, както и търсене на причината за въпросната агресия във външни фактори. При жените по-често се наблюдават вглъбеност, чувство за вина, пасивна агресия и отчаяние.

На какво се дължи депресията?

Мъж, който се държи за главата, изразявайки силна негативна емоция.

Симптомите съпътстващи депресията биват два вида – биологични и обстоятелствени. Тези, които са наследени от семейството или са свързани с вече съществуващи физически и психически проблеми; и тези, които се появяват в следствие от определено събитие или редица от такива.

Това включва, но не се ограничава с, долуизброените:

 • Семейна история – Ако има случаи на членове на семейството страдащи от депресия или диагностицирани с друго психично разстройство.
 • Тежка психотравма в ранното детство – Определени събития могат да оставят трайна следа в психиката на човек, особено в ранните детски години. Това често се отразява на начина, по който хората реагират на стресови ситуации и страх.
 • Структура на мозъка – Челния лоб е дял в мозъка, който отговаря за цялостното поведение и персоналност на индивида, както и за: научаване на нова информация; планиране; изграждане на реалистична преценка за определени ситуации. Ако този дял е по-слабо развит или индивидът е страдал от тежко-мозъчна травма, има по-голяма възможност за развитие на депресия, както и на други психични разстройства.
 • Медицински диагнози – Някои заболявания предразполагат индивида да развие депресия, като например – хронични заболявания (Крон, диабет, т.н.); безсъние,; хронична болка; Хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ).

Други фактори, които могат да доведат до или да влошат вече съществуваща депресия са: ниско самочувствие и проблеми с общуването; история с други психични заболявания; медикаменти; стресови ситуации, като развод, загуба на близък човек, финансови проблеми и т.н.; употребата на алкохол и други седативни вещества.

Как се диагностицира депресията?

Жена бива диагностицирана от лекар за нейното ментално здраве.

На този етап, няма конкретен и 100% точен тест, който да определи дали даден човек страда от депресия или не. Установената практика за диагностициране на разстройството, включва задаване на серия от различни въпроси в рамките на няколко сесии, които помагат на лекуващия специалист да установи стадия на разстройството.

Както споменахме по-рано, много от физическите симптоми на депресията могат да бъдат признак на други заболявания. Поради тази причина, преглеждащият специалист също назначава тестове, като пълна кръвна картина и прегледи при съответни специалисти.

От изключителна важност е развитието на разстройството да бъде следено и да бъдат предприети нужните методи на лечение. Ако депресията не бъде третирана, тя може да доведе до редица усложнения. Тези усложнения включват: рязки и трайни промени в теглото: самонараняване; физическа болка; злоупотреба със седативни вещества; социална изолация; паник атаки; самоубийство;

Психични разстройства съпътстващи депресията

Човек, който седи на земята, подпрял се на стената. С качулка в тъмнината.

Много често, депресията бива съпътствана от други психични разстройства със сходни на нея симптоми, което може да забави процеса на лечение значително, тъй като диагностицирането на второ заболяване при наличието на депресия, е изключително трудно.

Тук може да прочетете повече за различните психични разстройства:

Биполярна депресия

Жена, която е раздвоена между спокойствие и емоционалност.

Тук главната диагноза е биполярно разстройство, при която е възможно пациентът  да страда от депресивни епизоди. Определящият симптом на биполярно разстройсто е рязка промяна в настроенията в рамките на кратък период от време. Както при депресията, биполярното разстройство има две разновидности. Първата разновидност се изявява главно с маниакални епизоди, докато за втората е типично приповдигнато настроение, последвано от депресивни епизоди.

Депресия с тревожно разстройство

Разтревожена жена.

Това е много често срещано състояние, при което има продължителни симптоми и на двете психични разстройства. Изследвания показват, че над 70% от хората с депресивно състояние, страдат и от тревожно разстройство или имат симптоми за такова.

Признаците, които се припокриват с тези на депресията, се изразяват в проблеми с паметта и концентрацията, както и в проблеми със съня и раздразнителност.

При наличието на подобни симптоми, лечението на тревожно разстройство се изразява в комбинация от медикаменти и психотерапия, типични за депресията. Често се прилагат и алтернативни методи, които могат да включват хипноза.

Депресия с обсесивно-компулсивно разстройство

Подредба на моиливи по перфектен начин.

Типични симптоми на обсесивно-компулсивното разстройство са наличието на натрапливи мисли и ритуали, придружени от изострено чувство за тревога. Комбинирано с депресия, крайното състояние, до което може да бъде доведен човек е изключително опасно. Страдащият от депресия с обсесивно-компулсивно разстройство често се самоизолира от семейството и приятелите си, което допринася за задълбочаване на разстройството.

Тези състояния не са изключени и при децата. Промените, които те претърпяват в ранните си години могат да доведат до компулсивно поведение, което ги кара да се чувстват изолирани и съответно, по-лесно да изпаднат в депресия, заради невъзможността да се свържат със заобикалящия ги свят.

Депресия с психоза

Жена хванала се за главата от стрсе и силни емоции.

Депресията, съпровождана от психоза, е изключително опасно състояние, което може да доведе и до физически последици. Често, хора, които страдат от тези разстройства, виждат и чуват неща, които не съществуват в реалния свят. Това води до чувства на безнадеждност, раздразнителност и тъга, които могат да бъдат причина за ирационални и спонтанни решения като самонараняване и дори самоубийство.

На този етап няма доказана причина за едновременната поява на двете разстройства.

Лечението на това състояние е същото като при депресията – с помощта на медикаменти и психотерапия.

Как се лекува депресията?

Човек, който е протегнал ръка за помощ.

Лечението на депресията е дълъг процес, който изисква постоянство и търпение. Хора, които имат съмнение, че страдат от който и да от двата вида депресия, трябва да потърсят помощ, за да може да бъде изготвено и проведено адекватно лечение. Всеки случай на разстройството е индивидуален и методите за лечение също биват такива.

Психотерапия

Психолог и пациент разговарят.

Това е първата стъпка към възстановяване от този вид разстройство. Психотерапията се провежда от квалифицирано медицинско лице, което да постави правилна диагноза на страдащия от депресия и да създаде план за лечение, който може да включва и участието на семейството и приятелите на пациента.

Медикаменти

Жена пие медикаменти за своята депресия.

Този път на лечение може да включва следните медикаменти: антидепресанти; антипсихотични лекарства; медикаменти за тревожно разстройство. Не е препоръчително, да се приемат лекарства, които не са предписани за конкретния пациент.

Светлинна терапия

Жена, която е подложена на бяла светлина, за да ѝ се подобри менталното здраве.

Светлинната терапия включва излагане на пациента на бяла светлина. Процесът регулира проявите на внезапни, крайни настроения и намалява симптомите на депресията. Главно се използва при случаите на сезонна депресия.

Физическо натоварване

Мъж и жена трениращи заедно.

Този вид лечение е едно от първите, които се назначават на пациенти с депресия, особено на тези, които страдат и от безсъние. Извършването на физическа дейност, рязко повишава нивата на ендорфин в тялото за определен период от време. Лечението не може изцяло да предотврати ефектите от разстройството, но е стъпка в правилната посока. Препоръчват се тренировки от 3 до 5 пъти в седмицата, с продължителност от минимум 30 минути.

Намаляване на алкохола и цигарите

Пура и уиски - алкохол и цигари.

Голям процент от страдащите от депресия, прибягват към употребата на алкохол, цигари, както и към други седативни вещества, заради техния краткотрайно облекчаващ ефект. Уви, редовната употреба на гореспоменатите субстанции може да доведе до дълготрайни негативни ефекти върху здравето. Поради тази причина, е строго препоръчително да бъде избягвана консумацията на подобни вещества при наличието на депресивно разстройство.

Коректно разпределяне на ежедневните дейности и задачи

Тедрадка с разпределени задачи.

Много хора, които страдат от депресия, намират отдушник в това да запълват графика си с много дейности, които да ги разсейват от симптомите, които изпитват. За съжаление, този метод има краткотраен ефект и последиците от него всъщност могат да бъдат негативни – в много от случаите, страдащият от депресия не може да изпълни всички задачи, които си е възложил, което го кара да се чувства още по-потиснат и безпомощен. Затова е силно препоръчително, ежедневни дейности и задачи да бъдат разпределени по коректен и изпълним начин и да се спазва нормален ритъм на живот.

Други важни и определящи фактори за възстановяване от депресия, е поддържането на функционални връзки с близки хора, спазването на добра диета, добрият сън и участие в активности, които носят удоволствие. На пръв поглед много прости неща, но за човек, страдащ от депресия, често се оказват непосилни и трябва да бъде подкрепян, за да извършва възможно най-основните действия.

Алтернативни методи на лечение

Жени, медитиращи в стая върху матраци.

Съществуват нетрадиционни методи за лечение на депресия, които включват акупунктура, медитация, както и приема на билкови отвари, хранителни добавки и витамини. Въпреки, че много от тези нетрадиционни методи изглеждат безобидни, все пак е желателно да се консултирате с медицинско лице, особено ако приемате медикаменти за психичното разстройство.

Следните методи се считат за алтернативна медицина, защото има много изследвания, които успяват да докажат ползата им в борбата срещу депресията. Те обаче не са достатъчно лечение при по-сериозни случаи на заболяването.

Хранителни добавки

Човек, който пие хранителни добавки за депресия

Добавките често се препоръчват, защото повечето от тях биват на билкова основа и рядко могат да навредят на организма. Уви, при комбинирана консумация с определени медикаменти, може да се развият нежелани странични реакции. Затова най-добрият и препоръчителен вариант, е хранителните добавки също да бъдат предписани от квалифицирано медицинско лице.

Жълт кантарион

Тази билка винаги се е считала за много полезна и с изключителни лечебни свойства, още по времето на Хипократ, Гален и Плиний. През 1996 г. Британският Медицински Журнал прави няколко проучвания за съответните лечебни свойства на жълтия кантарион, с активни съставки хиперицин и хиперфорин, и откриват, че е безопасен и може да се използва при лечението на лека до умерена депресия. Жълтият кантарион също бива полезен срещу безсъние и се счита за средство за подобряване на настроението. Може да се взима под формата на таблетки и е доста широко разпространен, както и достъпен.

САМе (Ес-аденозил-Л-метионин)

За това вещество също няма много изследвания и в малкото такива се забелязва резултат само, когато е комбиниран с определени антидепресанти. Накратко, САМе успява да контролира допамина и серотонина в тялото на човек, които от своя страна спомагат за подобряване на настроението. Важно е да се отбележи, че САМе не трябва да се приема от пациенти, които освен депресия, имат и биполярно разстройство, защото рязко може да се наблюдава засилване на епизодите на мания и тревожност.

Омега-3 масни киселини

Това са добавките с най-малко доказателства за положително действие при случаи на депресия. Доказано е, че като цяло са полезни на организма, особено за здравето на мозъка и неврологичното развитие. Този вид добавка не може да излекува психичното разстройство, но приемът му може евентуално да редуцира някои от симптомите за определен период от време.

Етерични масла

Стъклени бутилки с етерични масла

Лечението с етерични масла е може би най-оспорваният нетрадиционен метод за третиране на депресия. Философията на лечението с етерична масла е, че концентрираната миризма от определени екстракти, успява да достигне някои зони в мозъка и да им повлияе, като се уповава на здравата връзка между миризмите и емоциите. Тук голяма роля играе сетивната памет на човека, която е изключително индивидуална и едни миризми могат да повлияят положително на един индивид и коренно различно на друг. Също така, няма почти никакви сериозни изследвания, които да докажат ефективността на метода. Но също като хомеопатията, всичко се свежда до това, колко вярва болният във възможността от положителен резултат от този вид лечение, което може да бъде разглеждано и като плацебо ефект.

Ето и най-препоръчваните етерични масла за лечение на депресия:

 • Бергамот

Бергамот нарязан

Счита се за изключително стимулиращ антидепресант, който предизвиква чувства на свежест, радост и пристъпи на енергия. Спомага също за регулирането на циркулацията на кръвта.

 • Лавандула

Лавандула

Лавандулата е билка, която често се използва при леки и средни нива на безсъние. Спомага за успокояването на тревожния ум на болния и регулира депресивните епизоди. Не се наблюдават странични ефекти.

 • Лайка

Стръкчета лайка в поляната.

Лайката е една от най-често срещаните билки и може да се намери под всякаква форма, включително на свещи, чай, тинктури и етерични масла. Вярва се, че регулира емоциите и помага при маниакални епизоди.

 • Иланг-иланг

Стрък иланг - иланг

Препоръчва се да се използва чрез масажиране или под формата на дифузия. Вярва се, че маслото от Иланг-иланг има силни успокояващи действия, които се забелязват незабавно, както и че помага при нервност, гняв, раздразнителност и ниско самочувствие.

Витамини

Витамини против депресия

Употребата на витамини при наличието на депресия е силно препоръчителен. Най-често предписваните витамини са:

 • Витамини от Б групата, особено Б-6 и Б-12 –  Тази група витамини е изключително полезна за развитието на човешкия мозък и оказва благоприятно влияние върху някои от симптомите на депресията.
 • Витамин Д – Важен за развитието на костите, мозъка и сърцето, витамин Д може да бъде приеман от слънцето, както и под формата на таблетка или ампула. Витаминът има доказан положителен ефект върху ефектите от депресията.

Депресия по време на бременност

Бременна жена, която си държи корема.

Бременността е турбулентен период за всяка една жена и е изпълнен както с положителни емоции, така и с много негативни такива, което може да доведе до появата на депресия. Най-често срещаните симптоми на депресия по време на бременност биват: рязка промяна в апетита; тревожност; отчаяние; продължителна тъга; загуба на интерес към всякакви дейности; проблеми със съня; мисли за смърт; самонараняване.

Проблемът при депресията по време на бременност е, че голяма част от медикаментите, които се използват за третиране на състоянието, притежават редица странични ефекти, които могат да бъдат вредни за организма на жената. В голяма част от случаите, лечението се състои от редовна терапия и натурални медикаменти, като етеричните масла и витамини.

В някои случаи, състоянието на депресия може да продължи и след раждането.

Заключение

Депресията може да бъде както и временно състояние, така и може да продължи с години. Важно е състоянието да се следи за определени симптоми и най-вече да се вземат навременни мерки, с цел да се избегнат сериозни последствия. Ето няколко неща, които е желателно да се вземат предвид при наличието на депресия:

 • Лечението не винаги ще помогне за пълното елиминиране на това психично разстройство, но със сигурност ще премахне някои от по-сериозните симптоми, правейки живота на страдащия по-поносим.
 • Най-важното нещо е постоянство, и в терапията, и при приемането на медикаменти.
 • Ако даден метод не доведе до положителни резултати, консултирайте се със текущия си специалист за други варианти за лечение.
 • Наличието на депресивно състояние не е признак на слабост. Това е болест като всяка друга и всеки който страда от депресия никога не бива да изпитва срам от това негово състояние.

Депревитал (Капсули х40)

16.80 лв.

Предназначение на Депревитал:

 • Допринася за нормалното функциониране на централната и вегетативна нервна система;
 • Подкрепя нормалната физиологична функция при панически възприятия, емоционалност, немотивираност и ниско самочувствие;
 • Допринася за нормалната функционална хормонална дейност;
 • Подкрепя неврохормоналните процеси в организма, способства за нормални физиологични нива на допамина и серотонина;
 • Допринася за нормално функциониране на надбъбречните, щитовидните и половите жлези;
 • Допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора.
КУПИ СЕГА

16.80лв.
Депревитал (40 капсули х 475mg)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *